Witamy na stronie internetowej

Firma istnieje od 2002 roku. Dzia?amy na terenie Ko?obrzegu i okolic. Wykonujemy us?ugi w zakresie:

 

  • malowania i tapetowania,
  • wykonywania tynków dekoracyjnych na zewn?trz i wewn?trz budynków,
  • docieplanie budynków,
  • wykonywanie sufitów podwieszanych i ?cianek dzia?owych z p?yty kartonowo-gipsowej,
  • stolarka zewn?trzna np. podbitki.

 

Staramy si? wykorzystywa? w swojej pracy nowe technologie, szczególnie w zakresie wykonywania tynków dekoracyjnych. Dzi?ki wspó?pracy z przedstawicielami firm KABE oraz FOX DECORATOR posiadamy dost?p do najnowszych wzorów i poprzez udzia? w szkoleniach doskonalimy swoje umiej?tno?ci zwi?zane z nowatorskimi technikami aran?acji wn?trz. W naszej pracy wykorzystujemy produkty firm:

 

www.dulux.pl

 

www.farbykabe.pl

 

www.tikkurila.pl

 

www.nobiles.pl

 

www.levis-farby.pl

 

www.beckers.pl

 

www.mineral-color.com

 

www.polifarb-debica.pl

 

www.fox-dekorator.pl

Wygenerowano w sekund: 0.05
255,575 unikalne wizyty